از گفت‌و‌گو با بازیگر «قلاده‌های طلا» تا دعوت از «فردوسی‌پور» برای آمدن به برنامه/ ماجرای شوخی طالبانی صدیق با رستمی چه بود؟

از گفت‌و‌گو با بازیگر «قلاده‌های طلا» تا دعوت از «فردوسی‌پور» برای آمدن به برنامه/ ماجرای شوخی طالبانی صدیق با رستمی چه بود؟

«حمیدرضا پگاه» از فیلم «ایستاده در غبار» تعریف می‌کند و از کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» که «عادل فردوسی‌پور» آن را ترجمه کرده. صدیق هم از فرصت استفاده می‌کند و از فردوسی‌پور برای آمدن به برنامه دعوت می‌کند.

از گفت‌و‌گو با بازیگر «قلاده‌های طلا» تا دعوت از «فردوسی‌پور» برای آمدن به برنامه/ ماجرای شوخی طالبانی صدیق با رستمی چه بود؟

(image)

«حمیدرضا پگاه» از فیلم «ایستاده در غبار» تعریف می‌کند و از کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» که «عادل فردوسی‌پور» آن را ترجمه کرده. صدیق هم از فرصت استفاده می‌کند و از فردوسی‌پور برای آمدن به برنامه دعوت می‌کند.
از گفت‌و‌گو با بازیگر «قلاده‌های طلا» تا دعوت از «فردوسی‌پور» برای آمدن به برنامه/ ماجرای شوخی طالبانی صدیق با رستمی چه بود؟

خرید بک لینک رنک 2

بازار بورس