از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای فناوری‌های فضایی استفاده می‌کنیم

از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای فناوری‌های فضایی استفاده می‌کنیم

رئیس مرکز ملی فضایی گفت: یکی از اهداف مرکز ملی فضایی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه برای برای فناوری‌های فضایی است.

از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای فناوری‌های فضایی استفاده می‌کنیم

(image)

رئیس مرکز ملی فضایی گفت: یکی از اهداف مرکز ملی فضایی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه برای برای فناوری‌های فضایی است.
از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای فناوری‌های فضایی استفاده می‌کنیم

فروش بک لینک

گوشی موبایل