از زندگی زیر پونز نقشه تا کتک زدن ناظم مدرسه! /من هم یک «لاکِ جیغی» هستم

از زندگی زیر پونز نقشه تا کتک زدن ناظم مدرسه! /من هم یک «لاکِ جیغی» هستم

وقتی ۸۸ شد، بچه‌ها بیشتر من را یک آدم هنری می‌دانستند. یک هنری دیوانه که به هیچ‌کس محل نمی‌گذاشت. اما وقتی دیدم بچه حزب اللهی‌ها را در خیابان می‌زنند رفتم سلمانی و گفتم موهایم را کوتاه کن و با تیپی شبیه حزب‌اللهی‌ها وارد دانشگاه شدم.

از زندگی زیر پونز نقشه تا کتک زدن ناظم مدرسه! /من هم یک «لاکِ جیغی» هستم

(image)

وقتی ۸۸ شد، بچه‌ها بیشتر من را یک آدم هنری می‌دانستند. یک هنری دیوانه که به هیچ‌کس محل نمی‌گذاشت. اما وقتی دیدم بچه حزب اللهی‌ها را در خیابان می‌زنند رفتم سلمانی و گفتم موهایم را کوتاه کن و با تیپی شبیه حزب‌اللهی‌ها وارد دانشگاه شدم.
از زندگی زیر پونز نقشه تا کتک زدن ناظم مدرسه! /من هم یک «لاکِ جیغی» هستم

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

موزیک سرا