از ترمیدور انقلاب برنی تا پیشتازی «شو من» جمهوری خواهان/ آمریکا ۲۰۱۶، انتخابات حساس در جامعه ناامید

از ترمیدور انقلاب برنی تا پیشتازی «شو من» جمهوری خواهان/ آمریکا ۲۰۱۶، انتخابات حساس در جامعه ناامید

کنوانسیون ملی دموکرات‌ها صحنه‌ی غم انگیزی از اشک‌های بی امان جوانان و حامیان سندرز بود که به تغییر در نظام زرسالار ایالات متحده و برابری میان طبقات جامعه امید بسته بودند.

از ترمیدور انقلاب برنی تا پیشتازی «شو من» جمهوری خواهان/ آمریکا ۲۰۱۶، انتخابات حساس در جامعه ناامید

(image)

کنوانسیون ملی دموکرات‌ها صحنه‌ی غم انگیزی از اشک‌های بی امان جوانان و حامیان سندرز بود که به تغییر در نظام زرسالار ایالات متحده و برابری میان طبقات جامعه امید بسته بودند.
از ترمیدور انقلاب برنی تا پیشتازی «شو من» جمهوری خواهان/ آمریکا ۲۰۱۶، انتخابات حساس در جامعه ناامید

خبر جدید