از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم /سفر مقامات بلند پایه سیاسی به کشورمان لغو تحریم‌های سیاسی محسوب می‌شود

از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم /سفر مقامات بلند پایه سیاسی به کشورمان لغو تحریم‌های سیاسی محسوب می‌شود

نشست خبری سخنگوی دولت این هفته نیز با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم /سفر مقامات بلند پایه سیاسی به کشورمان لغو تحریم‌های سیاسی محسوب می‌شود

(image)

نشست خبری سخنگوی دولت این هفته نیز با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
از برجام به اندازه برجام توقع داشته باشیم /سفر مقامات بلند پایه سیاسی به کشورمان لغو تحریم‌های سیاسی محسوب می‌شود

فروش بک لینک

پرس نیوز