ارسال مواد غذایی برای نیروهای محاصره شده ارتش سوریه

ارسال مواد غذایی برای نیروهای محاصره شده ارتش سوریه

روسیه اعلام کرد ۳۶ تن مواد غذایی برای نیروهای ارتش سوریه که در دیرالزور تحت محاصره داعش هستند ارسال کرده است.

ارسال مواد غذایی برای نیروهای محاصره شده ارتش سوریه

(image)

روسیه اعلام کرد ۳۶ تن مواد غذایی برای نیروهای ارتش سوریه که در دیرالزور تحت محاصره داعش هستند ارسال کرده است.
ارسال مواد غذایی برای نیروهای محاصره شده ارتش سوریه

موسیقی