اردوی فرهنگی پیمان با امام رئوف(ع) ویژه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در حال برگزاری است

اردوی فرهنگی پیمان با امام رئوف(ع) ویژه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در حال برگزاری است

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی گفت: اردوی فرهنگی پیمان با امام رئوف(ع) امام هشتم شعیام ویژه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بجنورد در حال برگزاری است.

اردوی فرهنگی پیمان با امام رئوف(ع) ویژه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در حال برگزاری است

(image)

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی گفت: اردوی فرهنگی پیمان با امام رئوف(ع) امام هشتم شعیام ویژه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بجنورد در حال برگزاری است.
اردوی فرهنگی پیمان با امام رئوف(ع) ویژه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در حال برگزاری است

دانلود ها پلاس