اردوغان: فتح‌الله گولن بازیچه است/ دخالت قدرت‌های بزرگ‌تر در کودتای ترکیه

اردوغان: فتح‌الله گولن بازیچه است/ دخالت قدرت‌های بزرگ‌تر در کودتای ترکیه

اردوغان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «خبر ترک» تاکید کرد گولن یک بازیچه است و قدرت های بزرگ تر در پس کودتای نافرجام در ترکیه قرار دارند.

اردوغان: فتح‌الله گولن بازیچه است/ دخالت قدرت‌های بزرگ‌تر در کودتای ترکیه

(image)

اردوغان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «خبر ترک» تاکید کرد گولن یک بازیچه است و قدرت های بزرگ تر در پس کودتای نافرجام در ترکیه قرار دارند.
اردوغان: فتح‌الله گولن بازیچه است/ دخالت قدرت‌های بزرگ‌تر در کودتای ترکیه

bluray movie download