اردوغان: رابطه‌ام با پوتین به سرعت عادی خواهد شد

اردوغان: رابطه‌ام با پوتین به سرعت عادی خواهد شد

رئیس جمهور ترکیه گفت: بر این باورم که آنکارا روابط خود با مسکو را به سرعت عادی خواهد کرد.

اردوغان: رابطه‌ام با پوتین به سرعت عادی خواهد شد

(image)

رئیس جمهور ترکیه گفت: بر این باورم که آنکارا روابط خود با مسکو را به سرعت عادی خواهد کرد.
اردوغان: رابطه‌ام با پوتین به سرعت عادی خواهد شد

دانلود فیلم جدید