اردوغان اگر بیشتر از این از مردم فاصله می‌گرفت سرنوشت دیگری داشت

اردوغان اگر بیشتر از این از مردم فاصله می‌گرفت سرنوشت دیگری داشت

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کودتا در ترکیه تاکید کرد: اگر اردوغان بیشتر از این از مردم فاصله گرفته بود اکنون سرنوشت دیگری داشت.

اردوغان اگر بیشتر از این از مردم فاصله می‌گرفت سرنوشت دیگری داشت

(image)

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کودتا در ترکیه تاکید کرد: اگر اردوغان بیشتر از این از مردم فاصله گرفته بود اکنون سرنوشت دیگری داشت.
اردوغان اگر بیشتر از این از مردم فاصله می‌گرفت سرنوشت دیگری داشت

دانلود فیلم خارجی