ارتش سوریه ۹۰ درصد مزارع الملاح را آزاد کرد/ تجهیزات ایستگاه برق زیزون به ترکیه منتقل شد

ارتش سوریه ۹۰ درصد مزارع الملاح را آزاد کرد/ تجهیزات ایستگاه برق زیزون به ترکیه منتقل شد

ارتش سوریه موفق شد ۹۰درصد از مزارع الملاح واقع در استان حلب در شمال سوریه را به کنترل خود درآورد.

ارتش سوریه ۹۰ درصد مزارع الملاح را آزاد کرد/ تجهیزات ایستگاه برق زیزون به ترکیه منتقل شد

(image)

ارتش سوریه موفق شد ۹۰درصد از مزارع الملاح واقع در استان حلب در شمال سوریه را به کنترل خود درآورد.
ارتش سوریه ۹۰ درصد مزارع الملاح را آزاد کرد/ تجهیزات ایستگاه برق زیزون به ترکیه منتقل شد

اسکای نیوز