ارتش رژیم صهیونیستی: جنگ آینده با لبنان شدید خواهد بود

ارتش رژیم صهیونیستی: جنگ آینده با لبنان شدید خواهد بود

فرد شماره دو ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به توانمندی های نظامی حزب الله لبنان گفت: جنگ آینده با لبنان درمقایسه با جنگ های قبلی شدیدتر خواهد بود.

ارتش رژیم صهیونیستی: جنگ آینده با لبنان شدید خواهد بود

(image)

فرد شماره دو ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به توانمندی های نظامی حزب الله لبنان گفت: جنگ آینده با لبنان درمقایسه با جنگ های قبلی شدیدتر خواهد بود.
ارتش رژیم صهیونیستی: جنگ آینده با لبنان شدید خواهد بود

لایسنس نود 32 ورژن 8

آهنگ جدید