ارائه مشاوره صادرات محصولات دانش بنیان توسط کریدورهای صادرات معاونت علمی

ارائه مشاوره صادرات محصولات دانش بنیان توسط کریدورهای صادرات معاونت علمی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: کریدورهای صادرات معاونت علمی مشاوره‌های لازم را برای صادرات، بازارهای خاص، گرفتن CE به صورت روتین انجام می‌دهند و راهنمایی‌های لازم را به شرکت‌ها ارائه می‌دهند تا چگونه محصولات خود را ثبت پتنت کنند.

ارائه مشاوره صادرات محصولات دانش بنیان توسط کریدورهای صادرات معاونت علمی

(image)

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: کریدورهای صادرات معاونت علمی مشاوره‌های لازم را برای صادرات، بازارهای خاص، گرفتن CE به صورت روتین انجام می‌دهند و راهنمایی‌های لازم را به شرکت‌ها ارائه می‌دهند تا چگونه محصولات خود را ثبت پتنت کنند.
ارائه مشاوره صادرات محصولات دانش بنیان توسط کریدورهای صادرات معاونت علمی

فروش بک لینک

موسیقی