ارائه خدمات درمانی به زائرین «امام دلها»

ارائه خدمات درمانی به زائرین «امام دلها»

مدیرعامل شرکت شهر سالم از ارائه خدمات درمانی به ۲۵۰ نفر از زائرین بیست و هفتمین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (ره)در درمانگاه ۲۰ تخته این شرکت در حرم مطهر خبر داد.

ارائه خدمات درمانی به زائرین «امام دلها»

(image)

مدیرعامل شرکت شهر سالم از ارائه خدمات درمانی به ۲۵۰ نفر از زائرین بیست و هفتمین سالگرد بزرگداشت امام خمینی (ره)در درمانگاه ۲۰ تخته این شرکت در حرم مطهر خبر داد.
ارائه خدمات درمانی به زائرین «امام دلها»

bluray movie download