ادامه اعتراض‌ها و تظاهرات مردمی در بحرین

تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین علیرغم فشارها و آزار و اذیت حکومت بحرین همچنان ادامه دارد.