اخلاق مداری از خصوصیات استاد و معلم است

اخلاق مداری از خصوصیات استاد و معلم است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اخلاق مداری و مایه گذاشتن از وجود خود، یک نگاه پدرانه و مادرانه و از خصوصیات استاد و معلم است.

اخلاق مداری از خصوصیات استاد و معلم است

(image)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اخلاق مداری و مایه گذاشتن از وجود خود، یک نگاه پدرانه و مادرانه و از خصوصیات استاد و معلم است.
اخلاق مداری از خصوصیات استاد و معلم است

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

خبر جدید