اخطار جهانگیری به بانک‌ها/ اولویت امسال مبارزه با قاچاق است

اخطار جهانگیری به بانک‌ها/ اولویت امسال مبارزه با قاچاق است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه جدی با قاچاق کالا از اولویت‌های برنامه‌های امسال است، گفت: اگر بانک‌ها واحد تولیدی را به تملک خود درمی‌آورند باید اجازه بدهند که به حیات خود ادامه دهد،

اخطار جهانگیری به بانک‌ها/ اولویت امسال مبارزه با قاچاق است

(image)

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه جدی با قاچاق کالا از اولویت‌های برنامه‌های امسال است، گفت: اگر بانک‌ها واحد تولیدی را به تملک خود درمی‌آورند باید اجازه بدهند که به حیات خود ادامه دهد،
اخطار جهانگیری به بانک‌ها/ اولویت امسال مبارزه با قاچاق است

خرید بک لینک

استخدام