اختصاص ۱۶ هزار میلیارد اعتبار برای طرح‌های کوچک و متوسط کشور

اختصاص ۱۶ هزار میلیارد اعتبار برای طرح‌های کوچک و متوسط کشور

وزیر کشور از اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح های کوچک و متوسط کشور خبر داد.

اختصاص ۱۶ هزار میلیارد اعتبار برای طرح‌های کوچک و متوسط کشور

(image)

وزیر کشور از اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح های کوچک و متوسط کشور خبر داد.
اختصاص ۱۶ هزار میلیارد اعتبار برای طرح‌های کوچک و متوسط کشور

دانلود فیلم خارجی