اختصاص بخش اصلی خطبه‌های امروز امام جمعه شهر «صیدا» به سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

اختصاص بخش اصلی خطبه‌های امروز امام جمعه شهر «صیدا» به سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

امام جمعه شهر «صیدا» در جنوب لبنان، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به طور بی سابقه‌ای مورد هجمه سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی قرار گرفته است، ایران را نمونه عالی مقاومت و پیشرفت دانست.

اختصاص بخش اصلی خطبه‌های امروز امام جمعه شهر «صیدا» به سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

(image)

امام جمعه شهر «صیدا» در جنوب لبنان، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به طور بی سابقه‌ای مورد هجمه سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی قرار گرفته است، ایران را نمونه عالی مقاومت و پیشرفت دانست.
اختصاص بخش اصلی خطبه‌های امروز امام جمعه شهر «صیدا» به سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

دانلود فیلم جدید