اختتامیه جشنواره هنرهای نمایشی آیینی سنتی در تالار وحدت

اختتامیه جشنواره هنرهای نمایشی آیینی سنتی در تالار وحدت
آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره نمایشی آیینی سنتی فردا با حضور هنرمندان در تالار وحدت برگزار می‌شود.

اختتامیه جشنواره هنرهای نمایشی آیینی سنتی در تالار وحدت

آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره نمایشی آیینی سنتی فردا با حضور هنرمندان در تالار وحدت برگزار می‌شود.
اختتامیه جشنواره هنرهای نمایشی آیینی سنتی در تالار وحدت