احضار دانشجوی دانشگاه آزاد شاهرود به دادسرا پس از رد صلاحیت در انتخابات کانون‌ها

احضار دانشجوی دانشگاه آزاد شاهرود به دادسرا پس از رد صلاحیت در انتخابات کانون‌ها

دبیر کانون طراحی و نقاشی دانشگاه آزاد شاهرود با اشاره به انتشار خبری مبنی بر «انتصاب یک متهم قضایی از سوی دانشگاه آزاد به عنوان ناظر انتخابات دبیری کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های آزاد سمنان» و شکایت این ناظر از بنده گفت: این خبر را یک فعال دانشجویی با خبرگزاری درمیان گذاشته بود؛ اما من به جرم حرف نزده به دادسرا احضار شدم.

احضار دانشجوی دانشگاه آزاد شاهرود به دادسرا پس از رد صلاحیت در انتخابات کانون‌ها

(image)

دبیر کانون طراحی و نقاشی دانشگاه آزاد شاهرود با اشاره به انتشار خبری مبنی بر «انتصاب یک متهم قضایی از سوی دانشگاه آزاد به عنوان ناظر انتخابات دبیری کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های آزاد سمنان» و شکایت این ناظر از بنده گفت: این خبر را یک فعال دانشجویی با خبرگزاری درمیان گذاشته بود؛ اما من به جرم حرف نزده به دادسرا احضار شدم.
احضار دانشجوی دانشگاه آزاد شاهرود به دادسرا پس از رد صلاحیت در انتخابات کانون‌ها

خرید بک لینک رنک 6

موسیقی