احتمال کودتای نظامی در آمریکا با پیروزی «ترامپ»

احتمال کودتای نظامی در آمریکا با پیروزی «ترامپ»

یک روزنامه آمریکایی نوشت در صورتی که «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز شود، آمریکایی‌ها باید وقوع یک کودتای نظامی در کشورشان را محتمل بدانند.

احتمال کودتای نظامی در آمریکا با پیروزی «ترامپ»

(image)

یک روزنامه آمریکایی نوشت در صورتی که «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز شود، آمریکایی‌ها باید وقوع یک کودتای نظامی در کشورشان را محتمل بدانند.
احتمال کودتای نظامی در آمریکا با پیروزی «ترامپ»

خبرگزاری ایران