احتمال لغو روادید اروپا برای شهروندان اوکراین و گرجستان

احتمال لغو روادید اروپا برای شهروندان اوکراین و گرجستان

وزرای خارجه ۱۲ کشور اروپایی، خواستار لغو روادید مورد نیاز سفر برای شهروندان اوکراین و گرجستان شدند.

احتمال لغو روادید اروپا برای شهروندان اوکراین و گرجستان

(image)

وزرای خارجه ۱۲ کشور اروپایی، خواستار لغو روادید مورد نیاز سفر برای شهروندان اوکراین و گرجستان شدند.
احتمال لغو روادید اروپا برای شهروندان اوکراین و گرجستان

لایسنس نود 32 ورژن 6

مرکز فیلم