احتمال تشکیل دولت فلسطین وجود ندارد

احتمال تشکیل دولت فلسطین وجود ندارد

روزنامه صهیونیستی مدعی شد که با وجود کابینه نتانیاهو و تا زمانی که فلسطینیان به خشونت روی می‌آورند، احتمال تاسیس دولت فلسطین وجود ندارد.

احتمال تشکیل دولت فلسطین وجود ندارد

(image)

روزنامه صهیونیستی مدعی شد که با وجود کابینه نتانیاهو و تا زمانی که فلسطینیان به خشونت روی می‌آورند، احتمال تاسیس دولت فلسطین وجود ندارد.
احتمال تشکیل دولت فلسطین وجود ندارد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

موسیقی