احتمال افزایش عملیات‌های تروریستی در اروپا وجود دارد

احتمال افزایش عملیات‌های تروریستی در اروپا وجود دارد

دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای در واکنش به عملیات تروریستی اخیر فرانسه، احتمال داد که با بازگشت اروپایی‌های عضو داعش، عملیات مشابه در اروپا بیشتر شود.

احتمال افزایش عملیات‌های تروریستی در اروپا وجود دارد

(image)

دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای در واکنش به عملیات تروریستی اخیر فرانسه، احتمال داد که با بازگشت اروپایی‌های عضو داعش، عملیات مشابه در اروپا بیشتر شود.
احتمال افزایش عملیات‌های تروریستی در اروپا وجود دارد

لردگان