اجرای گام دوم ریشه‌کنی فلج اطفال در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اجرای گام دوم ریشه‌کنی فلج اطفال در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

گام دوم ریشه‌کنی فلج اطفال با جمع‌آوری و امحاء تمامی واکسن‌های پولیو خوراکی سه ظرفیتی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد اجرا شد.

اجرای گام دوم ریشه‌کنی فلج اطفال در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

(image)

گام دوم ریشه‌کنی فلج اطفال با جمع‌آوری و امحاء تمامی واکسن‌های پولیو خوراکی سه ظرفیتی در دانشگاه علوم پزشکی گناباد اجرا شد.
اجرای گام دوم ریشه‌کنی فلج اطفال در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

خرید بک لینک

ganool review