اتمام ۱۸۳ پروژه عمرانی و صنعتی در دولت یازدهم توسط سپاه

اتمام ۱۸۳ پروژه عمرانی و صنعتی در دولت یازدهم توسط سپاه
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) گفت: ۱۸۳ پروژه عمرانی و صنعتی طی دوران دولت یازدهم در حوزه حمل و نقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی به اتمام رسیده است.

اتمام ۱۸۳ پروژه عمرانی و صنعتی در دولت یازدهم توسط سپاه

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) گفت: ۱۸۳ پروژه عمرانی و صنعتی طی دوران دولت یازدهم در حوزه حمل و نقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی به اتمام رسیده است.
اتمام ۱۸۳ پروژه عمرانی و صنعتی در دولت یازدهم توسط سپاه