اتلتیکو مادرید ۱-۰ رایو وایکانو/ مادریدی ها در انتظار لغزش بارسلونا

اتلتیکو مادرید ۱-۰ رایو وایکانو/ مادریدی ها در انتظار لغزش بارسلونا

اتلتیکو با غلبه بر رایو وایکانو به نوار پیروزی‌ها و حفظ فاصله با بارسا تداوم بخشید.

اتلتیکو مادرید ۱-۰ رایو وایکانو/ مادریدی ها در انتظار لغزش بارسلونا

(image)

اتلتیکو با غلبه بر رایو وایکانو به نوار پیروزی‌ها و حفظ فاصله با بارسا تداوم بخشید.
اتلتیکو مادرید ۱-۰ رایو وایکانو/ مادریدی ها در انتظار لغزش بارسلونا

آپدیت نود 32 نسخه 8

دانلود فیلم جدید