ابوعزرائیل با یک مرجع تقلید دیدار کرد + عکس

ابوعزرائیل با یک مرجع تقلید دیدار کرد + عکس

«ایوب فالح الربیعی» قهرمان اسطوره ای حشد الشعبی عراق، با یکی از مراجع تقلید نجف اشرف دیدار کرد.

ابوعزرائیل با یک مرجع تقلید دیدار کرد + عکس

(image)

«ایوب فالح الربیعی» قهرمان اسطوره ای حشد الشعبی عراق، با یکی از مراجع تقلید نجف اشرف دیدار کرد.
ابوعزرائیل با یک مرجع تقلید دیدار کرد + عکس

تکنولوژی جدید

شهرداری