ابلاغ آیین‌نامه راه‌اندازی داروخانه‌های گیاهی/ آخرین جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی

ابلاغ آیین‌نامه راه‌اندازی داروخانه‌های گیاهی/ آخرین جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی

وزیر بهداشت با اشاره به آخرین جزئیات پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی، گفت: تیم مجرب و شناخته شده ۳۰ نفری در حال بررسی این پرونده بوده که بدون هیچ اغماضی آنچه که علمی و بر اساس عدالت است را انجام خواهند داد.

ابلاغ آیین‌نامه راه‌اندازی داروخانه‌های گیاهی/ آخرین جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی

(image)

وزیر بهداشت با اشاره به آخرین جزئیات پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی، گفت: تیم مجرب و شناخته شده ۳۰ نفری در حال بررسی این پرونده بوده که بدون هیچ اغماضی آنچه که علمی و بر اساس عدالت است را انجام خواهند داد.
ابلاغ آیین‌نامه راه‌اندازی داروخانه‌های گیاهی/ آخرین جزئیات پرونده مرحوم کیارستمی

car