ابلاغیه عجیب به ابتکار درباره ساخت یک سد

ابلاغیه عجیب به ابتکار درباره ساخت یک سد

از رئیس سازمان محیط زیست خواسته شد در یک کارگروه با محوریت یکی از وزرای اسبق کشور مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی درباره سد اتخاذ کند.

ابلاغیه عجیب به ابتکار درباره ساخت یک سد

(image)

از رئیس سازمان محیط زیست خواسته شد در یک کارگروه با محوریت یکی از وزرای اسبق کشور مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی درباره سد اتخاذ کند.
ابلاغیه عجیب به ابتکار درباره ساخت یک سد

car