ابراز همدردی وزیر امورخارجه با دولت و ملت بلژیک

ابراز همدردی وزیر امورخارجه با دولت و ملت بلژیک

وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای بلژیکی خود حملات تروریستی روز سه شنبه بروکسل پایتخت بلژیک را محکوم کرد.

ابراز همدردی وزیر امورخارجه با دولت و ملت بلژیک

(image)

وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای بلژیکی خود حملات تروریستی روز سه شنبه بروکسل پایتخت بلژیک را محکوم کرد.
ابراز همدردی وزیر امورخارجه با دولت و ملت بلژیک

روزنامه ایران

دانلود موزیک