ابراز بی‌اطلاعی سخنگوی دستگاه قضا درخصوص بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونین ارشد صدا و سیما

ابراز بی‌اطلاعی سخنگوی دستگاه قضا درخصوص بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونین ارشد صدا و سیما

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونین ارشد صدا و سیما احضار بی اطلاعی کرد.

ابراز بی‌اطلاعی سخنگوی دستگاه قضا درخصوص بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونین ارشد صدا و سیما

(image)

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونین ارشد صدا و سیما احضار بی اطلاعی کرد.
ابراز بی‌اطلاعی سخنگوی دستگاه قضا درخصوص بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونین ارشد صدا و سیما

خرید بک لینک

car