آیت الله جنتی نشان داده برای حراست از انقلاب حتی با فرزندان خویش مسامحه نمی‌کند

آیت الله جنتی نشان داده برای حراست از انقلاب حتی با فرزندان خویش مسامحه نمی‌کند

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی در بیانیه‌ای درخصوص انتخاب آیت الله جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد: آیت الله احمد جنتی نشان داده در فراز و نشیب‌ها و تمام ناملایمات در کنار انقلاب بوده و حتی نسبت به خانواده و فرزندان خویش نیز ذره‌ای مسامحه نمی‌کند.

آیت الله جنتی نشان داده برای حراست از انقلاب حتی با فرزندان خویش مسامحه نمی‌کند

(image)

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی در بیانیه‌ای درخصوص انتخاب آیت الله جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد: آیت الله احمد جنتی نشان داده در فراز و نشیب‌ها و تمام ناملایمات در کنار انقلاب بوده و حتی نسبت به خانواده و فرزندان خویش نیز ذره‌ای مسامحه نمی‌کند.
آیت الله جنتی نشان داده برای حراست از انقلاب حتی با فرزندان خویش مسامحه نمی‌کند

تلگرام