آیت الله اراکی: اگر امت اسلامی با هم ارتباط نداشته نمی تواند از عهده مشکلات برآیند

آیت الله اراکی: اگر امت اسلامی با هم ارتباط نداشته نمی تواند از عهده مشکلات برآیند

نشست کمیته مساعی حمیده عصر پنج شنبه با حضور آیت الله اراکی و تعدادی از اندیشمندان جهان اسلام در بیروت برگزار شد.

آیت الله اراکی: اگر امت اسلامی با هم ارتباط نداشته نمی تواند از عهده مشکلات برآیند

(image)

نشست کمیته مساعی حمیده عصر پنج شنبه با حضور آیت الله اراکی و تعدادی از اندیشمندان جهان اسلام در بیروت برگزار شد.
آیت الله اراکی: اگر امت اسلامی با هم ارتباط نداشته نمی تواند از عهده مشکلات برآیند

فروش بک لینک

car