آیت‎الله «شیخ عیسی قاسم» ماه آگوست محاکمه خواهد شد

آیت‎الله «شیخ عیسی قاسم» ماه آگوست محاکمه خواهد شد

منابع خبری بحرین از آغاز محاکمه رهبر شیعیان بحرین در اوایل ماه بعدی میلادی خبر دادند.

آیت‎الله «شیخ عیسی قاسم» ماه آگوست محاکمه خواهد شد

(image)

منابع خبری بحرین از آغاز محاکمه رهبر شیعیان بحرین در اوایل ماه بعدی میلادی خبر دادند.
آیت‎الله «شیخ عیسی قاسم» ماه آگوست محاکمه خواهد شد

بازار بورس