آیت‌الله مکارم‌شیرازی: باید حساب وهابیت از اهل سنت جدا شود

یکی از مراجع تقلید گفت: وهابیت با خوارج قابل مقایسه نیست زیرا کشتار وهابیت در سطح جهان گسترش یافته؛خطر وهابیت تنها برای مسلمین نیست بلکه اصل اسلام را هدف گرفته‌اند.