آیت‌الله اراکی: برخی خود را عالم به دین می‌دانند ولی علیه سوریه موضع‌ می‌گیرند/ حکومت ترکیه دوست اسرائیل غاصب شد

آیت‌الله اراکی: برخی خود را عالم به دین می‌دانند ولی علیه سوریه موضع‌ می‌گیرند/ حکومت ترکیه دوست اسرائیل غاصب شد

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه مصلحت جهان اسلام در وحدت است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران درباره آن‌چه که پیرامون وحدت امت اسلامی می‌گوید صادق است.

آیت‌الله اراکی: برخی خود را عالم به دین می‌دانند ولی علیه سوریه موضع‌ می‌گیرند/ حکومت ترکیه دوست اسرائیل غاصب شد

(image)

دبیر کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه مصلحت جهان اسلام در وحدت است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران درباره آن‌چه که پیرامون وحدت امت اسلامی می‌گوید صادق است.
آیت‌الله اراکی: برخی خود را عالم به دین می‌دانند ولی علیه سوریه موضع‌ می‌گیرند/ حکومت ترکیه دوست اسرائیل غاصب شد

bluray movie download