آیا هنوز بدعهدی آمریکا در مسئله برجام برای شما اثبات نشده؟!

آیا هنوز بدعهدی آمریکا در مسئله برجام برای شما اثبات نشده؟!

بسیج دانشجویی دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: آیا هنوز بدعهدی آمریکای خبیث در مسئله برجام برای شما اثبات نشده است؟ نکند شما هم به همان خوابی دچار شده‌اید که دستگاه دیپلماسی را فرا گرفته؟

آیا هنوز بدعهدی آمریکا در مسئله برجام برای شما اثبات نشده؟!

(image)

بسیج دانشجویی دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر در نامه‌ای به رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: آیا هنوز بدعهدی آمریکای خبیث در مسئله برجام برای شما اثبات نشده است؟ نکند شما هم به همان خوابی دچار شده‌اید که دستگاه دیپلماسی را فرا گرفته؟
آیا هنوز بدعهدی آمریکا در مسئله برجام برای شما اثبات نشده؟!

ماشین های جدید