آیا مسئولان با حقوق کارگری می توانند زندگی کنند؟

آیا مسئولان با حقوق کارگری می توانند زندگی کنند؟

رئیس ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید برضرورت بازنگری در قانون کار گفت: این قانون هیچگاه قادر به کاهش مشکلات کارگران نبوده است.

آیا مسئولان با حقوق کارگری می توانند زندگی کنند؟

(image)

رئیس ستاد ساماندهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران با تاکید برضرورت بازنگری در قانون کار گفت: این قانون هیچگاه قادر به کاهش مشکلات کارگران نبوده است.
آیا مسئولان با حقوق کارگری می توانند زندگی کنند؟

لایسنس نود 32 ورژن 8

اخبار دنیای دیجیتال