آیا دیدار پرسپولیس و استقلال اهواز لغو می‌شود؟

آیا دیدار پرسپولیس و استقلال اهواز لغو می‌شود؟

با شرایط ورزشگاه تختی احتمال لغو دیدار پرسپولیس و استقلال اهواز وجود دارد.

آیا دیدار پرسپولیس و استقلال اهواز لغو می‌شود؟

(image)

با شرایط ورزشگاه تختی احتمال لغو دیدار پرسپولیس و استقلال اهواز وجود دارد.
آیا دیدار پرسپولیس و استقلال اهواز لغو می‌شود؟

لایسنس نود 32 ورژن 8

اخبار دنیای دیجیتال