آیا دانشگاه رازی کمبود بودجه فرهنگی دارد؟

آیا دانشگاه رازی کمبود بودجه فرهنگی دارد؟

مسئولان دانشگاه رازی در پاسخ به انتقادات فرهنگی معتقد هستند که بودجه فرهنگی کشور که ۶۰۰۰ میلیارد تومان است، عادلانه توزیع نمی‌شود و سازمان‌ها و نهادهای دریافت کننده نیز پاسخگو نیستند. 

آیا دانشگاه رازی کمبود بودجه فرهنگی دارد؟

(image)

مسئولان دانشگاه رازی در پاسخ به انتقادات فرهنگی معتقد هستند که بودجه فرهنگی کشور که ۶۰۰۰ میلیارد تومان است، عادلانه توزیع نمی‌شود و سازمان‌ها و نهادهای دریافت کننده نیز پاسخگو نیستند. 
آیا دانشگاه رازی کمبود بودجه فرهنگی دارد؟

خرم خبر