آنتالیا؛ ضریح نوکیسه‌ها/ عطش دیده‌شدن

آنتالیا؛ ضریح نوکیسه‌ها/ عطش دیده‌شدن

چه شد که مردمانی از کشور غیرت، بهشت های حقیقی دنیا را با حوریان دوزخی و شراب فسق «طاق» زدند و لذت آنی را به لذت «ازلی و ابدی» فروختند؟ به راستی منشاء این تغییر سبک زندگی در بخشی از مردم چه بود؟

آنتالیا؛ ضریح نوکیسه‌ها/ عطش دیده‌شدن

(image)

چه شد که مردمانی از کشور غیرت، بهشت های حقیقی دنیا را با حوریان دوزخی و شراب فسق «طاق» زدند و لذت آنی را به لذت «ازلی و ابدی» فروختند؟ به راستی منشاء این تغییر سبک زندگی در بخشی از مردم چه بود؟
آنتالیا؛ ضریح نوکیسه‌ها/ عطش دیده‌شدن

خرید بک لینک

دانلود سرا