آمریکا ۷۲ هواپیمای جاسوسی به اوکراین تحویل داد

آمریکا ۷۲ هواپیمای جاسوسی به اوکراین تحویل داد

سفارت آمریکا در کی‌یف از تحویل ۷۲ فروند هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی به اوکراین خبر داد. نظامیان اوکراینی برای استفاده از این فناوری جدید، پیشتر در داخل آمریکا آموزش داده شده‌اند.

آمریکا ۷۲ هواپیمای جاسوسی به اوکراین تحویل داد

(image)

سفارت آمریکا در کی‌یف از تحویل ۷۲ فروند هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی به اوکراین خبر داد. نظامیان اوکراینی برای استفاده از این فناوری جدید، پیشتر در داخل آمریکا آموزش داده شده‌اند.
آمریکا ۷۲ هواپیمای جاسوسی به اوکراین تحویل داد

روزنامه ایران