آمریکا کشته شدن ۴ صهیونیست در تل آویو را محکوم کرد!

آمریکا کشته شدن ۴ صهیونیست در تل آویو را محکوم کرد!

درپی کشته شدن چهار صهیونیست در تل آویو دولت آمریکا ضمن محکوم کردن این حمله پشتیبانی خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

آمریکا کشته شدن ۴ صهیونیست در تل آویو را محکوم کرد!

(image)

درپی کشته شدن چهار صهیونیست در تل آویو دولت آمریکا ضمن محکوم کردن این حمله پشتیبانی خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کرد.
آمریکا کشته شدن ۴ صهیونیست در تل آویو را محکوم کرد!

پرس نیوز