آمریکا پیشنهاد روسیه را رد کرد

آمریکا پیشنهاد روسیه را رد کرد

آمریکا پیشنهاد روسیه برای برگزاری نشستی فوری درخصوص نقض توافق آتش‌بس رد و اعلام کرد هم‌اکنون نیز به نگرانی‌های این کشور به‌نحوی سازنده پرداخته می‌شود.

آمریکا پیشنهاد روسیه را رد کرد

(image)

آمریکا پیشنهاد روسیه برای برگزاری نشستی فوری درخصوص نقض توافق آتش‌بس رد و اعلام کرد هم‌اکنون نیز به نگرانی‌های این کشور به‌نحوی سازنده پرداخته می‌شود.
آمریکا پیشنهاد روسیه را رد کرد

اخبار

تکنولوژی جدید