آمریکا می‌خواهد با حمایت از النصره، بشار اسد را ساقط کند

آمریکا می‌خواهد با حمایت از النصره، بشار اسد را ساقط کند

وزیر امور خارجه روسیه در سن پترزبورگ در مورد سیاست آمریکا در سوریه گفت: آمریکا امیدوار است که بتواند از شاخه القاعده در سوریه ( النصره) برای براندازی دولت بشار اسد رییس جمهور سوریه استفاده کند.

آمریکا می‌خواهد با حمایت از النصره، بشار اسد را ساقط کند

(image)

وزیر امور خارجه روسیه در سن پترزبورگ در مورد سیاست آمریکا در سوریه گفت: آمریکا امیدوار است که بتواند از شاخه القاعده در سوریه ( النصره) برای براندازی دولت بشار اسد رییس جمهور سوریه استفاده کند.
آمریکا می‌خواهد با حمایت از النصره، بشار اسد را ساقط کند

خبرگزاری اصفحان