آمریکا ممکن است به پایان خودش نزدیک شود

آمریکا ممکن است به پایان خودش نزدیک شود

رئیس‌جمهور آمریکا، “دونالد ترامپ” نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را به باد تمسخر گرفت.

آمریکا ممکن است به پایان خودش نزدیک شود

(image)

رئیس‌جمهور آمریکا، “دونالد ترامپ” نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را به باد تمسخر گرفت.
آمریکا ممکن است به پایان خودش نزدیک شود

آپدیت نود 32 هفتگی

دانلود سرا