آمریکا دیگر برای ترسوها هم ابهت ندارد

آمریکا دیگر برای ترسوها هم ابهت ندارد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با یبان اینکه آمریکا دیگر حتی برای ترسوها هم ابهت ندارد، گفت: امروز آمریکا زمین‌گیر است و اقتصادش ورشکسته است و با دزدی از چاه‌های نفت لیبی و عربستان زندگی می‌کند.

آمریکا دیگر برای ترسوها هم ابهت ندارد

(image)

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با یبان اینکه آمریکا دیگر حتی برای ترسوها هم ابهت ندارد، گفت: امروز آمریکا زمین‌گیر است و اقتصادش ورشکسته است و با دزدی از چاه‌های نفت لیبی و عربستان زندگی می‌کند.
آمریکا دیگر برای ترسوها هم ابهت ندارد

خرید vpn برای اندروید