آمریکا به مانند دزدان به پول بانک مرکزی هم چشم دوخته‌ است

آمریکا به مانند دزدان به پول بانک مرکزی هم چشم دوخته‌ است

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین (ع) با بیان اینکه هر روز یک بهانه و یک تحریم جدید از سوی آمریکایی‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: آمریکا به مانند دزدان به پول بانک مرکزی هم چشم دوخته‌ است.

آمریکا به مانند دزدان به پول بانک مرکزی هم چشم دوخته‌ است

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین (ع) با بیان اینکه هر روز یک بهانه و یک تحریم جدید از سوی آمریکایی‌ها اتفاق می‌افتد، گفت: آمریکا به مانند دزدان به پول بانک مرکزی هم چشم دوخته‌ است.
آمریکا به مانند دزدان به پول بانک مرکزی هم چشم دوخته‌ است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

استخدام